To Share

Herinneringsavonden Rijksen Uitvaartzorg Veenendaal

lampions

2023

Thema: Herinneren met een glimlach

Prediker zegt: alles heeft zijn tijd... er is een tijd om te baren.. er is een tijd om te sterven.. er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen... In het boek Spreuken staat: (15:13) Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht, een verdrietig hart stemt de geest somber. De schrijver uit dit Bijbelboek kent echte, oprechte hartenpijndie heel diep gaat. Hij kent de emoties van een lach en een traan als hij schrijft: Vrolijke gedachten houden je gezond, maar sombere gedachten maken je ziek. (17:22) Zo diep kan het gaan... 

Verdriet kan je kapot maken, maar kan ook geheeld worden door tranen die zijn er mogen zijn.. want ik lees ook, dat God je tranen zo kostbaar vindt, dat Hij ze in een kruik bewaart... Ze mogen er zijn! Ze zijn een weerspiegeling van geluk en liefde.. Wat zeep is voor de handen.. zijn tranen voor de ziel.. Laat ze komen.. Ook de clown kent de lach met een traan op zijn wang. Leef met een glimlach van liefde en herinnering! Verlicht het verleden.. niet alleen door met google lens terug te kijken naar die donkere dag... Maar juist elke dag uit te lichten met een glimlach.. die een regenboog van kleuren in de traan laat zien. Waarbij alles het hart raakt. Dat zal stille vreugde geven... dan begint er vroeg of laat een wonderlijke glans over je leven te komen. In geloof, hoop en liefde.. want alleen de liefde zorgt ervoor dat we nooit! zullen vergeten. En wens ik je toe dat liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Als liefde en trouw in je hart staan geschreven.. gaat daar troost en licht van uit die nooit gedoofd kan worden.
Ik wens je de troost van de traan.
Ik wens je het licht van de lach.
Ik wens dat je geniet van elke dag.
Heb het leven lief.. in het donker.. in het licht...
Heb het leven lief... elke dag...  
Ik wens je herinneringen met een warme glimlach. 

Fakkels herinneringsavond

2022

Geloof in liefde 

Ik voel me verloren, Want ik ben verloren; Wat mij het liefste is.

Ik voel me verloren, Want ik ben verloren; Mijn liefste “ik”.

Ik voel me verloren, Maar ik heb niet verloren; Dat wat mij het liefste is.

Want jij zult blijven vullen Alles wat ik mis. 

Geloof weer in je leven.. dat verdriet in zich heeft verweven.  


2021

Ik wens u in deze moeilijke tijd hoop en verwachting toe... en dat er een mooie toekomende tijd mag zijn. Ik wens u troost toe. Op welke manier u dit ook vindt.... misschien haalt u kracht uit uzelf... of door de steun die u van anderen krijgt... misschien haalt u het in de stilte.. of juist in de drukte... Misschien probeert u te bidden tot de Heer God, en geeft het troost. Maar ook kan uw gebed zijn als een noodkreet naar onze Heer, als u het gevoel heeft, dat de Hemel zwijgt en er geen gebed doorheen lijkt te komen. Blijf dan denken aan die woorden uit de Bijbel: zoals ook in een van de psalmen staat (57:11): Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw.. De Hemel... daar begonnen we mee... en laten we eerlijk zijn; dat gaat ons begrip te boven of we gelovig zijn of niet, maar laten we proberen groter te denken, en ons niet te laten beperken. Zeker niet door tijdsbeperking. Te geloven in oprechte liefde tot in eeuwigheid.

2020

Het was een bijzondere en vooral liefdevolle herinneringsavond bij de Residence.
De laatste warme dag van 2020 en net voor een nieuwe lockdown periode.
21 September 2020, het begin van de herfst en warme temperaturen tot laat in de avond.
Een avond omlijst met muziek en het noemen van alle namen van overleden geliefden.
Het werd donker en langzaam werd alles letterlijk en figuurlijk verlicht door herinneringen, het thema van de avond. 
Een fakkel in het hart....

fakkels residence

Ik deelde het gedicht: De regenboog, die de kleuren weerspiegelt.

Zonlicht in het water
Dat het duister verdringt.
Een traan in het licht,
Die de kleuren weerspiegelt
Van een mooie herinnering
Die je leven verlicht.

Licht van herinneringen als teken van trouw!

.... een voorgesprek:foto pag 1 elisabeth
Hoe belangrijk kan het zijn om mensen rust te geven bij een naderend afscheid. Als mensen de kans krijgen om de dingen te regelen, zoals ze alles geregeld willen hebben. Zoals bijvoorbeeld een bejaarde man, die wist dat hij binnen korte tijd zou komen te sterven. Toen ik afscheid van hem nam, na gesproken te hebben over zijn leven, zei ik: "Goed dat ik u heb gesproken. Ik hoop dat het u rust geeft". Toen we nog kort over enkele praktische dingen spraken, zei ik tegen hem:“We zien wel Te Zijner tijd”,en ik wees naar boven.. ja precies zei hij, niet onze tijd…

 

.... Na publicatie van onderstaand artikel kreeg ik eind 2014 een telefoontje met een vervolg: 

Mijn lieve vriendin die nadacht over haar levenseinde….
Ik ontmoette haar nadat ze een interview met mij gelezen in de Elizabethbode (zie onderstaand artikel). Het was november 2014. Ze vertelde mij dat ze van haar behandelend arts de boodschap had gekregen dat ze niet meer lang te leven had. Ze belde mij, omdat ze haar uitvaart geregeld wilde hebben, zodat ze er vrijheid mee zou hebben, dat er een afscheid voor haar kinderen zou zijn, zoals zij het graag wilde. Ze wilde hen vooral verdriet besparen en hen een troostrijke boodschap meegeven. Een soort geestelijk testament. De uitvaart werd voorbereid. Ze had zelf de liederen al uitgekozen en ik zou spreken in de herinneringsdienst. Ik heb 4 jaren contact met haar mogen hebben. 24 November 2018 overleed ze. Ik mocht haar in haar laatste levensmomenten bemoedigen met psalm 23; “De Heer is mijn Herder”. Hij had haar overal doorheen gedragen en op het juiste moment mensen aan haar zijde gegeven, die ze nodig had. In vrede mocht ze heengaan. Mijn lieve vriendin, die uiteindelijk 91 jaar oud moet worden. Een gezegende leeftijd, een gezegende vrouw, die ook mij heeft mogen bemoedigen en wijsheid heeft meegegeven. We sloten haar dienst af met het lied “U zij de glorie”. Licht moge stralen in de duisternis, Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. Geef ons dan te leven in uw warme licht, Wil Uw woord ons geven dat hier vrede sticht. En mocht ik haar rust en vrede wensen met de woorden: Ga nu maar, ga op weg naar een mooi en vredig land, waar je je rust zult vinden, geluk en licht en liefde, een stralend nieuw begin. 

Rouwbegeleider Gea Nijland in Elisabeth magazine (blad met een boodschap)

In het thematische nummer - Het einde - van de sinds 1930 bestaande Elisabethbode een interview met Gea Nijland. Elk mens verdient een mooi afscheid! Een mooi magazine met bijzondere artikelen met een boodschap en mooie gedichten, Zie voor meer informatie: http://www.elisabethmagazine.nl/

 

Cover Elisabeth

Voorgoed
Wat te zeggen, wat te zwijgen
nu jij voorgoed uit het gezicht verdwijnt
Ik noem je naam, je onherroepelijke naam,
Ik leg mijn hand op jouw hand,
Ik leg mijn hand op je hoofd.
Voorgoed zul jij voor mij bestaan.
(Hans Bouma)
Uit: Een hart vol woorden, Kok Kampen 

elisabeth pag 3

 

 

Afscheidsdienst in de mooie natuur

 

 

buitendienst

 

Op een warme nazomerdag mocht ik een afscheidsdienst verzorgen, die op de
begraafplaats in de buitenlucht werd gehouden. Het mocht een dierbare, 
sfeervolle, herinneringsdienst worden, die veel indruk achterliet.

De eerste blaadjes vielen van de bomen en het zonlicht scheen prachtig door de
bomen de "zaal" binnen. Een onvergetelijke herinneringsdienst voor een dierbare overledene,
die veel van 
de natuur hield.
In dierbare herinnering

Herdenkingsavonden georganiseerd door Share-To-Care en Johan Rijksen Uitvaartzorg

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

 

Herinneringsavonden

 

De sfeervolle entree met brandende fakkels. De smaakvol verlichte en ingerichte zaal. En bovenal de talrijke aanwezigheid van familie en vrienden maakten twee herdenkingsavonden in de aula van de Algemene Begraafplaats in Renswoude enorm waardevol.

 


Op weg in een veranderd leven

 

‘We willen rouwende nabestaanden een stukje op weg helpen in hun veranderde leven,’ vertelt Gea. ‘Een terugblik en reflectie aan het einde van het jaar biedt nabestaanden ruimte tot overdenking en herinnering. Het is daarom prachtig dat er zoveel interesse is getoond voor deze avonden.’ Gea stond in haar overdenking stil bij de gedachte “De mensen van voorbij, wij noemen ze bij namen en ze zijn met ons 

 


verweven”. Zij ging hierbij in op de actualiteit en benadrukte de veranderingen in de Nederlandse samenleving. ‘Staan mensen om de rouwende heen? Is daar tijd voor? Past het in onze samenleving of wordt er al weer snel van je verwacht, dat je “gewoon” verder

 

gaan met je leven? Was een rouwende vroeger goed te herkennen aan zwarte kleding of een zwarte band om de arm, in onze huidige cultuur lijkt het alsof alles weer snel normaal moet zijn en door moet gaan. Terwijl verdriet nog zo verweven is met mensenlevens en harten kan verscheuren,’ benadrukt Gea. ‘Daarom zijn de herdenkingsavonden, waarbij we op een waardige manier stilstaan bij het verdriet van de aanwezigen, zo dierbaar. De tijd heelt geen wonden, maar tijd leert je wel leven met verdriet en soms moeten mensen op weg worden geholpen in hun veranderde leven. En daarbij help ik graag.’

 

Blijvende herinnering

 

Tijdens de herdenkingsavonden was er naast de actuele overdenking ruim aandacht voor de overledenen. Uitvaartbegeleider Rijksen: ‘Bij binnenkomst kreeg iedereen de gelegenheid om een kaars aan te steken. Zo ontstond een zee van licht die symbolisch stond voor “De vlam van liefde, die onuitblusbaar is, en ook niet verloren gaat door de dood”.’ Hij vervolgt: ‘Er is een aantal gedichten voorgedragen, geschreven door mensen die diep vanuit hun hart hun verdriet verwoorden. Tijdens het herdenkingsmoment zijn alle namen van de overledenen voorgedragen en heeft iedereen een roos geplaatst. Dit gaf een klein monumentje voor iedere overledene en een bijzondere persoonlijke herinnering.’

 

Dankzij de live harpmuziek, door harpiste Marlies van Houwelingen, kregen de avonden nog een extra bijzondere klank. Rijksen besluit: ‘Zo houden we de herinneringen aan overleden dierbaren graag levend.’

 

 Gedicht dat werd voorgelezen:

 

(Hanna Lam):

 

De mensen van voorbij,
wij noemen ze hier samen. 


De mensen van voorbij,
wij noemen ze bij namen. 

Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen


en zijn wij even bij elkaar
aan ‘t einde van het jaar.


De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij, ze zijn met ons verweven

in liefde, in verhalen, die wij zo graag herhalen,

in bloemengeuren, in een lied, dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij, zijn in een ander weten.

Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen.

 De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij.

  

Reviews:

augustus 2016

Het was een prachtige dienst die onze zoon, broer, oom verdiend heeft. Een mooier afscheid hadden we hem niet kunnen geven.
Bedankt voor je steun, luisterend oor en prachtige woorden. 

Fam. v. G. te R.


 

november 2015

Graag kom ik nog even terug op de begrafenis van mijn moeder.
Wij, als gezin, hebben de herdenkingsdienst als heel warm ervaren.

De wijze waarop je het verhaal hebt gebracht was goed verwoord. Tijdens het eerste gesprek heb je ons laten praten, heb je vragen gesteld en hetgeen op papier stond heb je uiteindelijk voor het voetlicht gebracht en veel van hetgeen op papier stond, dat is verteld, was herkenbaar. 

Ook van de aanwezigen bij de dienst hebben wij nadien vele complimenten gekregen voor de wijze waarop jij dit hebt gedaan.

Nogmaals, onze hartelijke dank daarvoor.

Fam. H. te V.


 

Na het overlijden van onze lieve vader, hebben wij zeer veel steun en begrip gekregen van Gea.

Gea heeft het vermogen zich goed in te leven in de trieste situatie van de familie.
Gea heeft een zeer goed luisterend oor met betrekking tot de wensen van de familie en heeft dit heel mooi en waardig verwoord tijdens de plechtige dienst.

Gea was voor ons een troostende schouder waarop wij konden steunen en kijken dan ook terug op een zeer mooi en waardig afscheid van onze lieve vader.

Fam. v.R. te S.


 

We wilden je bij deze nog een keer graag bedanken.

we vonden de dienst stijlvol/waardig en met een glimlach.
het maakt het verlies weer een stukje lichter.

Fam. W. te V.
 

Het is al weer een paar weken geleden, maar ik wil je namens de familie nog bedanken voor je steun en hulp voor de mooie dienst voor mijn vader. Je hebt echt zo goed mijn vader met je verhaal in beeld gebracht echt heel mooi. Zelfs mensen die mijn vader niet zo goed kennen hadden het gevoel hem daardoor te hebben leren kennen.

Wij kijken met een heel erg goed en mooi gevoel terug op het afscheid van mijn vader.
Dank je daarvoor.

Fam. D. te V.


 

Wij willen jou vriendelijk bedanken voor de wijze waarop je de dienst van mijn vader hebt geleid en voor de mooie woorden, die je gezegd hebt.

Fam. W.


 

Tijdens de dagen van voorbereiding van de afscheidsdienst na het plotseling overlijden van mijn zus heeft Gea ons ondersteunig gegeven en samen met ons een mooie, persoonllijke afscheidsdienst samengesteld, geheel afgestemd op onze wensen. Door haar inlevingsvermogen en luisterend oor is deze dienst geworden zoals wij gewenst hebben. Zij heeft prachtig gesproken en ons persoonlijk begeleid tijdens de uitvaartdienst, daar zijn wij haar erg dankbaar voor.


Wat ik erg fijn vind is dat Share-To-Care ook persoonlijke nazorg biedt. De persoonlijke gesprekken en opdrachtjes, door goed naar jezelf te kijken en te luisteren heb ik als zeer prettig en leerzaam ervaren. Hierdoor kreeg ik inzicht "hoe weer verder te kunnen". Ik kan mij hierdoor opnieuw richten op de toekomst, in mijn veranderde leven. Het heeft mij troost gegeven en mij in staat gesteld met dit zware verlies om te kunnen gaan.

i.B.


 

Wij hebben een zeer warm gevoel overgehouden aan de afscheidsdienst.

Er zijn erg mooie woorden gesproken. De prachtige woorden van het levensverhaal, de symbolische woorden & daden en de warme woorden van troost. Woorden waaruit wij, als familie, heel veel kracht putten en met ons ook vele andere vrienden en bekenden. Al deze woorden staan mooi opgetekend in het herinneringsboekje.

Niet alleen wij kijken terug op een mooie dienst, maar met ons ook heel veel andere aanwezigen. We hebben van zoveel mensen gehoord dat het zo’n mooie dienst was. Wij zijn dan ook erg blij dat jij op ons pad kwam. Wij wensen iedereen zo’n mooie afscheidsdienst toe voor hun dierbaren.

Familie V.


 

Gea heeft ons begeleid tijdens het overlijden van mijn vader.
13 mei j.l is mijn vader na een lang en ernstig ziektebed overleden, waarop 18 mei j.l. de uitvaart plaatsvond welke geleid werd door Gea Nijland.


Mijn vader was al enige tijd ernstig ziek en wist dat hij niet lang meer te leven had. Hij kende Johan Rijksen al een tijd en heeft contact met hem gezocht om zijn begrafenis alvast op papier te zetten. Hierdoor is mijn vader ook gelijk in contact gekomen met Gea Nijland. Gea is een aantal keer bij mijn ouders langs geweest en hebben ze gesproken over de begrafenis. Dit maakte de dienst extra bijzonder en persoonlijk omdat Gea mijn vader heeft gekend.
Mijn vader had de nummers welke tijdens de uitvaart gedraaid moesten worden zelf uitgekozen. De verdere tekstuele inhoud hebben mijn vader en Gea niet doorgenomen. Gea heeft na aanleiding van die gesprekken een goede indruk van mijn vader gekregen want met het thema van de dienst en de verhalen sloten goed aan bij mijn vader.
Het was een hele bijzondere warme dienst een dienst zoals mijn vader hem graag wilde hebben.
De zorg die Gea voor, tijdens en na het overlijden heeft geboden is heel fijn geweest. Ze kwam langs om een praatje te maken en herinneringen op te halen.

Familie vdB