Wat zijn de tarieven van Share-To-Care?


Rouwbegeleiding en verliescoaching (samen op weg in uw veranderde leven)
bos
Voor coaching na een persoonlijk verlies, wordt een voor u op maat gemaakt programma opgesteld.
Het intakegesprek is gratis. Aan de hand hiervan wordt een voorstel en prijsopgaaf gegeven.
I
nformeer bij uw verzekeraar of de gesprekken vergoed worden. 

Basiskosten uitvaart ondersteuning
De basiskosten voor een crematie- of begrafenisplechtigheid variëren tussen de  € 495,00 en € 550,00. 
De prijs is afhankelijk van uw persoonlijke wensen.

Prijs is inclusief: 
- Uitgebreid familiegesprek.
- Organisatie van de uitvaart, opstellen Orde van Dienst.
- Ondersteuning uitvaartondernemer.
- Spreker en ceremonieel- en ritueel leider.
- Bij het graf ceremoniële begeleiding.
- Troostwoord voor de nabestaanden en indien gewenst een Christelijke overdenking.

Prijzen zijn excl. reiskosten van 0,19 ct. per kilometer, binnen Veenendaal gratis.

Eventueel bijkomende kosten zijn:
- het levensverhaal in beeld (fotopresentatie)
- opstellen liturgie

Mijn uitgangspunt is om samen met u een waardig afscheid te verzorgen en u te ondersteunen
daar waar u hulp 
bij nodig heeft en u te bemoedigen in deze moeilijke periode. 
Op basis van de geleverde diensten zal er facturatie plaatsvinden. 
U ontvangt mijn rekening rechtstreeks of via uw uitvaartverzorger.

Wanneer u een uitvaartverzekering heeft, kunt u mijn rekening doorsturen naar uw uitvaartverzekeraar.
Het is afhankelijk van uw uitvaartverzekering of het bedrag wordt vergoed.