Wat zijn de tarieven van Share-To-Care?


Verliescoaching en Rouwbegeleiding
bos
Voor coaching na een persoonlijk verlies, wordt een voor u op maat gemaakt programma opgesteld.
Het betreft een traject van 5 afspraken à 1 uur, voor de totaalprijs van € 250,00. (intakegesprek is gratis).
I
nformeer bij uw verzekeraar of deze gesprekken vergoed worden. 

Afscheidsdienst
De basiskosten voor een familiegesprek, crematie en nazorggesprek, waarbij ik de rol op mij neem van organisator, spreker en ceremonieel leider zijn € 430,00. De dienst is inclusief levensverhaal en troostwoord voor de nabestaanden.
Een basis uitvaartdienst inclusief een ceremoniele teraardebestelling kost € 450,00. 

Prijzen zijn excl. reiskosten van 0,19 ct. per kilometer, binnen Veenendaal gratis.

U kunt naar eigen inzicht kiezen uit aanvullende modules, zoals:

Mijn uitgangspunt is om samen met u een waardig afscheid te verzorgen en u te ondersteunen daar waar u hulp
bij nodig heeft en u te bemoedigen in deze moeilijke periode.  

Facturatie
Op basis van de geleverde diensten zal er facturatie plaatsvinden. 

U ontvangt mijn rekening rechtstreeks of via uw uitvaartverzorger. Wanneer u een uitvaartverzekering heeft, kunt u mijn rekening doorsturen naar uw uitvaartverzekeraar. Het is afhankelijk van uw uitvaartverzekering of het bedrag wordt vergoed.